FORENINGSPORTAL Foreninger i Eigersund

Dalane Demensforening

Interesseorganisasjoner 

Dekker kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Foreningen ble startet i januar 2006 og er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Dalane Friluftsråd

Fritid og hobby 

DALANE FRILUFTSRÅD arrangerer FRILUFTSKVELD for ALLE på LÅVABERERGET. Det er vanligvis to arrangement hver måned utenom sommerferietiden. Lokale lag, klubber og foreninger er medarrangører og deltar/bidrar med det som deres medlemmer er best på. Besøkende får med dette innblikk i hva andre driver med i fritiden.... Alle arrangementene er gratis, og besøkende er alltid velkommen til en hyggelig stund i "det fri". Kaffien er varm og kakaoen er populær. Vi forsøker også å ha en liten varmrett hver gang..... Velkommen....

Egersund Airsoft-klubb

Fritid og hobby 

Airsoft er først og fremst en vennskapelig og sosial hobby og ikke en konkurranseidrett.

 / 

Egersund Sau og Geit

Interesseorganisasjoner 

Norsk Sau og Geit (NSG) er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å ivareta småfeholdernes interesser. Laget ble stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, 357 lokallag og ca. 11 000 medlemmer.

Egersund Undervannsklubb

Idrett 

Egersund Dykkeklubb (EDK) ble stiftet 9. oktober 1974. I 2016 byttet klubben navn til Egersund Undervannsklubb (EUVK), og har nå rundt 150 medlemmer fordelt på dykking og undervannsrugby.

Eigersund Jeger- og Fiskerforening

Fritid og hobby 

Eigersund Jeger- og Fiskerforening (EJFF) er en forening for alle som er jakt-, fiske-, skyte- og friluftsinteresserte. Vi er tilkn​yttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

Hellvik Helselag

Interesseorganisasjoner 

Helselaget er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nasjonalforeningen for folkehelsen har som mål at alle skal ha mulighet til god helse og trivsel - hele livet.

Hjerte for Egersund

Tro og livsyn 

Annen hver tirsdag(partall uker) fra kl 16.30 til 18 har vi sosialt samvær for både voksne og barn. Det serveres som regel kaffe, noe og bite i og det er alltid plass til den gode og viktige samtalen. Gymsalen vår er åpen for lek og moro for barna. Vi driver sosialt og veldedig arbeid overfor familier som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette gjør vi ved å bidra med utdeling av "matkasser" For å få hjelp via vårt matutdelings program må du sende en søknad via mail eller ta kontakt med vår pastor Silje Sommer, tlf 51493870 Sted Egersund Arena/Evangeliehuset

Pinsemenigheten Evangeliehuset

Tro og livsyn 

Pinsemenigheten Evangeliehuset ble stiftet i 1936. Vi er en frittstående kristen menighet, men samtidig del av Pinsebevegelsen i Norge. Vår visjon er: * Vi vil være et felleskap av alle generasjoner, som formidler kjærlighetens budskap om Jesus Kristus, gjennom et liv i tjeneste for han. * Vi anerkjenner Bibelen som rettesnor for tro og lære. * Vi legger vekt på er godt ekumenisk samarbeid, samt nært og godt samarbeid med lokale og sentrale myndigheter for å skape gode levekår i nærmiljøet for alle generasjoner.

Round Table Egersund

Interesseorganisasjoner 

Round Table er en organisasjon for menn i alderen 20-40 år. Vi er politisk og religiøst uavhengige og ønsker en bred sammensetning av medlemmer på tvers av yrkesgrupper og økonomisk og kulturell bakgrunn.

Simen-klubben

Tro og livsyn 

Simen står for "sammen i menigheten" og er et møtested for mennesker med psykisk utviklingshemming.

95473385 / 

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal