FORENINGSPORTAL Foreninger i Eigersund

Dalane Demensforening

Interesseorganisasjoner 

Dekker kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Foreningen ble startet i januar 2006 og er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen.

DALANE FRILUFTSRÅD

Fritid og hobby 

DALANE FRILUFTSRÅD ARRANGERER FRILUFTSKVELD FOR ALLE PÅ LÅVABERERGET. BLI MED UT PÅ EN KORT TUR I ETT AV DE FINESTE NÆROMRÅDENE VI HAR. HER SLIPPER DU Å BRUKE VIPPS ELLER BANKORT - DETTE ER ET GRATIS TILBUD TIL ALLE. Lokale lag, klubber og foreninger er medarrangører og deltar/bidrar med det som deres medlemmer er best på. Besøkende får med dette innblikk i hva andre driver med i fritiden.... Kaffien er varm og kakaoen er populær. Vi forsøker også å ha en liten varmrett hver gang..... Velkommen....

Egersund Husflidslag

Fritid og hobby 

Medlem av Norges Husflidslag. Egersund Husflidslag ble stiftet i november 1988 og har rundt 75 medlemmer. Husflidslaget arrangerer møter som er åpne for alle som er interessert i ulike typer håndarbeid. På møtene presenteres ulike temaer og håndverksteknikker, og noen ganger får deltakerne prøve dette. Videre driver vi med kursvirksomhet, der vi viderefører kunnskap om de ulike teknikker. Husflidslaget arrangerer også ulike utstillinger, salgsmesser (Julebyen), foredrag alene, eller sammen med andre organisasjoner. Vi har også en egen gruppe for barn og unge, Ung husflid, for de mellom 8 og 26 år. Her jobber vi med ulike teknikker og kursvikrsomhet, tilrettelagt de ulike aldersgrupper. For mer informasjon, se vår hjemmeside på husflid.no, der finner du mer stoff om organisasjonen og Egersund husflidslag

Egersund Innebandyklubb (EIBK)

Idrett 

Klubben driver med innebandy, primært trening. Er for tiden ikke aktiv i seriespill, men deltar sporadisk på turneringer. Klubben er for unge (20+) og gamle innebandyspillere, både menn og kvinner. Vi har to ukentlige treninger, som primært består av spilling. Treningene organiseres via Spond (gruppekode DZYUN) og finner sted i Egersundshallen, mandag og torsdag fra kl 20.00-21.30. Oppmøtet har vært lavt etter Korona. Tidligere har vi også deltatt i enkelte turneringer, men er nå litt for få aktive medlemmer til å få det til.

Egersund Sau og Geit

Interesseorganisasjoner 

Norsk Sau og Geit (NSG) er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å ivareta småfeholdernes interesser. Laget ble stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, 357 lokallag og ca. 11 000 medlemmer.

Egersund Undervannsklubb

Idrett 

Egersund Dykkeklubb (EDK) ble stiftet 9. oktober 1974. I 2016 byttet klubben navn til Egersund Undervannsklubb (EUVK), og har nå rundt 150 medlemmer fordelt på dykking og undervannsrugby.

Eigersund Jeger- og Fiskerforening

Fritid og hobby 

Eigersund Jeger- og Fiskerforening (EJFF) er en forening for alle som er jakt-, fiske-, skyte- og friluftsinteresserte. Vi er tilkn​yttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

Hellvik Helselag

Interesseorganisasjoner 

Helselaget er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nasjonalforeningen for folkehelsen har som mål at alle skal ha mulighet til god helse og trivsel - hele livet.

Hjerte for Egersund

Tro og livsyn 

Annen hver tirsdag(partall uker) fra kl 16.30 til 18 har vi sosialt samvær for både voksne og barn. Det serveres som regel kaffe, noe og bite i og det er alltid plass til den gode og viktige samtalen. Gymsalen vår er åpen for lek og moro for barna. Vi driver sosialt og veldedig arbeid overfor familier som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette gjør vi ved å bidra med utdeling av "matkasser" For å få hjelp via vårt matutdelings program må du sende en søknad via mail eller ta kontakt med vår pastor Silje Sommer, tlf 51493870 Sted Egersund Arena/Evangeliehuset

Misjonskorpset Egersund

Sang og musikk 

Vi er et korps med brassband-besetning som øver i Misjonshuset hver mandag 1930 - 2145.  Medlemmene er fra 14 - 83 år og mange har vært med i korpset i flere tiår. Ta kontakt om du ønsker å spille hos oss. Sjekk oss gjerne ut på Instagram.

NMK Egersund

Idrett 

Klubb for alle som er interessert i motorsport. NMK Egersund ble stiftet i 1985, og åpnet høsten 2014 et flott motorsportanlegg på Gjermestad, ca. 8 km fra Egersund sentrum. I 2022 startet vi bygging og har åpnet starten på et flott anlegg for Radiostyrte biler. Vi ønsker å tilby motorsport for alle aldre. Per i dag tilbyr vi bilcross, crosskart, rallycross, drifting, offroad, trial, autoslalom, samt kjøring for gate registrerte biler og sist men ikke minst bane og kjøring med radiostyrte biler. Vi har som mål å få barn og unge tidlig inn i motorsporten, slik at enn kan skape gode holdninger som gjør dem til trygge trafikanter.

Pinsemenigheten Evangeliehuset

Tro og livsyn 

Pinsemenigheten Evangeliehuset ble stiftet i 1936. Vi er en frittstående kristen menighet, men samtidig del av Pinsebevegelsen i Norge. Vår visjon er: * Vi vil være et felleskap av alle generasjoner, som formidler kjærlighetens budskap om Jesus Kristus, gjennom et liv i tjeneste for han. * Vi anerkjenner Bibelen som rettesnor for tro og lære. * Vi legger vekt på er godt ekumenisk samarbeid, samt nært og godt samarbeid med lokale og sentrale myndigheter for å skape gode levekår i nærmiljøet for alle generasjoner.

Round Table Egersund

Interesseorganisasjoner 

Round Table er en organisasjon for menn i alderen 20-40 år. Vi er politisk og religiøst uavhengige og ønsker en bred sammensetning av medlemmer på tvers av yrkesgrupper og økonomisk og kulturell bakgrunn.

Simen-klubben

Tro og livsyn 

Simen står for "sammen i menigheten" og er et møtested for mennesker med psykisk utviklingshemming.

95473385 / 

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal